Kunderna använder HR mallar för policyer, anställningsavtal, vardagshandboken. Personalfrågor och policyer blir enkelt att hantera

Syftet med HR4YOU

Syftet med HR4YOU är enkelt: att göra livet enklare för alla som jobbar med administrationen kring personal.

Vi har byggt upp HR4YOU kring människans naturliga rörelse genom ett företag och kopplat vägen till de administrativa åtgärder som aktualiseras i varje skede:

  • In (på företaget)
  • På (företaget)
  • Vidare (från företaget)

Systemet innehåller över 100 policyer, checklistor, guider och standardiserade mallar som fylls på kontinuerligt.

HR4YOU är en unik HR-portal där du som medlem tar ett helhetsgrepp kring personalfrågorna. Genom att använda vardagshandboken med policydokument samt checklistor och mallar så kommer du och ditt företag få en konkurrensfördel på din marknad. Dina anställda är din viktigaste resurs. Det blir idag allt svårare att attrahera och behålla rätt kompetens och genom HR4YOUs utarbetade processer kan du på ett enkelt sätt skapa rätt förutsättningar

Organisation

HR4YOU består av en gedigen organisation med människor som har senior erfarenhet inom HR branschen.

Support arbetsrätt

Som medlem har du även tillgång till inledande support i arbetsrättsliga frågor via e-post, via vår partner Cross Advokater.