people

 

De senaste 20 åren har mer än 80 % av alla jobb skapats i småföretag med mindre än 50 anställda. Idag vill ungefär hälften av de små företagen växa och det är främst de yngre företagarna som vill växa genom att anställa. Många är dock rädda för att anställa och för det ansvar som det innebär. I Företagarnas rapport ”Ett jobb blir till” visar sig en av de största utmaningarna för tillväxt vara just att hitta rätt kompetens. Ett av skälen till detta kan vara att de mindre företagarna i stor utsträckning söker i sin närmaste krets av familj och vänner när det är dags att rekrytera. De anser också att det viktigaste för en lyckad rekrytering är attityd och personliga egenskaper medan de formella kunskaperna man får genom utbildning och erfarenhet finns något längre ner på kravlistan.

Att söka nya medarbetare i umgängeskretsen kan ibland leda till att rekryteringen fungerar bra relationsmässigt, men att den anställde inte alltid fungerar optimalt när det kommer till kompetensen. Om man senare upptäcker att det inte fungerar kompetensmässigt tenderar också många att vänta för länge med att göra något åt detta då det kan vara svårare när det finns en personlig relation i botten.

Rapporten från Företagarna visar att för att de mindre företagen ska våga anställa kommer det att behövas ett långsiktigt arbete med attityder och förmågor hos företagen. Det krävs mer kunskap i småföretag kring de olika delarna av personalarbetet för utan människor är det svårt om inte omöjligt att få tillväxt.

Ett billigt och enkelt sätt att öka kunskapen och medvetenheten kring personalarbetet och rekryteringsprocessen kan vara att använda HR4YOU:s färdiga mallar för t.ex. kravspecifikation, intervjufrågor och referenstagning. Skulle ändå oturen vara framme och det finns behov av stöd vid uppsägning finns även checklistor och dokument som stöd i arbetet.

Att förstå sig själv och andra och samarbeta med andra är bland det största uppdrag vi kan ge oss på som människor, en del av detta har vi naturligt med oss, men som med all annan kompetens kan den utvecklas och förädlas. Ingen är proffs på bokföring eller försäljning utan att först inhämta kunskap om det specifika området. Kunskapen om personal är en förutsättning för att våga anställa, att våga utveckla sina medarbetare och därmed också våga växa!