Peopletransition ser samarbetet med HR4YOU som en spännande utveckling av sin affär där de nu, med hjälp av HR4YOUs webbportal, på ett enkelt sätt kan hjälpa sina kunder med att få struktur och dokumentstöd för HR-arbetet.

Peopletransition kommer att fungera som återförsäljare av HR4YOUs abonnemang, men ser också en stor fördel med att kunna erbjuda sina kunder mervärde genom speciella erbjudanden.

Patrik Kvie, VD på Peopletransition:”För oss var det ett naturligt steg att bli återförsäljare för en tjänst som HR4YOU av den enkla anledningen att även små företag behöver stöd i HR-frågor. Det är kostsamt att göra fel i ett tidigt skede i små bolag vilket oftast inte märks i ett större bolag. Att bygga struktur genom HR4YOU ökar också det intellektuella- såväl som humankapitalet.”