MaxKompetens Logotyp

HR4YOU gör det enkelt att strukturera processer och utveckling av företaget och vår viktigaste resurs, personalen.

MaxKompetens är ett personalintensivt bolag som årligen förmedlar ca 1 000 jobb genom konsultuthyrning och rekrytering. Det ställs höga krav på att följa  kollektivavtal samt att agera enligt lag, etik och moral. Ronny Siggelin, VD för MaxKompetens, menar på att HR4YOU tillför ytterligare effektivitet till verksamheten:

“HR4YOU erbjuder mig möjligheten att strukturera processer och policies för att upprätthålla en hållbar metodik, som gör att vi kan leva upp till dessa krav samt att skapa ett företag där min personal ute i landet kan ta självständiga, snabba och goda beslut.”.

Ronny Siggelin, VD MaxKompetens

Läs mer om MaxKompetens här.